Visitekaartjes

Visitekaartjes in kleur of zwart-wit

Je gegevens bij je zakelijke contacten achterlaten? Dat kan met behulp van een visitekaartje. Drukkerij Bolleke drukt visitekaartjes in kleur of zwart-wit, al dan niet recto verso.

We printen onze kaartjes meestal op papier van 300 gram en steeds in veelvouden van tien. Er geldt daarbij geen minimumaantal.

Geef ons telefonisch je wensen door en wij vertalen die naar originele visitekaartjes waarmee je indruk kan maken.